triple

Home > Publishing & Press > 2010 - Heraldicum disputationes (B, Vlaams)

2010 - Heraldicum disputationes (B, Vlaams)

Kwartaalblad voor heraldiek
Heraldicum Disputationes
Nummer 2 - 2010
Heraldische kunstenaars (n°14)

Laurent Granier

Door Marc Van de Cruys

Tot nog toe hadden we geen Franse heraldische kunstenaar in onze galerij van heraldische kunstenaars. Hoog tijd dus om dat te remediëren. Dat doen we met Laurent Granier.
Laurent werd geboren in Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, in 1966. In deze hoofdstad van de Franse Alpen voltooide hij al zijn studies. Hij is master in zowel geschiedenis als moderne Franse literatuur.
Die opleiding geschiedenis in acht genomen is het dus niet zo vreemd dat hij zich met heraldiek ging bezighouden. Nochtans begon die passie al veel vroeger. Reeds gedurende zijn kinderjaren tijdens zijn bezoeken aan de kastelen in de vroegere provincies Dauphiné en Savoie, werd voor het eerst de heraldische vlam aangewakkerd. Recent vond zijn vader nog kindertekeningen van hem waarop kastelen, wapenschilden en banieren. Alles heraldisch correct!
Na zijn studies gaf hij welgeteld één jaar les en in 1995 besloot hij zich vanaf dan volledig te wijden aan de heraldische kunst, zijn oude passie.
Niet meteen een voor de hand liggende beroepskeuze in het Frankrijk van toen. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd het heraldisch geheugen van de natie zo goed als gewist en wat de gemiddelde Fransman in het dagelijkse leven aan heraldiek te zien krijgt dateert uit de periode daarna. Ook qua wapenkunde was het niet zo best gesteld. De heraldische wetenschap lijdt nog steeds aan de misvattingen van 1789. Dankzij de niet aflatende inspanningen van eminente heraldici als Michel Pastoureau, Michel Popoff, Emmanuel de Boos en Hélène Loyau is daar gelukkig heden ten dage een serieuze verandering in gekomen.
Laurent Granier is vooral gefascineerd door de Franse middeleeuwse heraldiek uit de 16de eeuw en zijn rijke vormen maar is evengoed een bewonderaar van de Duitse heraldische traditie: van de anoniemen uit de 14de eeuw, tot Otto Hupp. Daarnaast ziet hij met genoegen de heraldische ontwikkeling in landen met gemengde heraldische invloeden zoals Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. De grafiek van de Scandinavische kunstenaars spreekt hem ook erg aan.
Nochtans heeft hij, wars van al deze invloeden, een zeer persoonlijke heraldische stijl ontwikkeld. Zijn tekeningen hebben doorgaans een soort poëtische uitstraling, mede ook door de kleuren die – ondanks hun intensiteit – min of meer transparant zijn te noemen. Dat heeft uiteraard te maken met zijn techniek. Hij maakt zijn tekening volledig op de traditionele manier. Eerst maakt hij een schets die hij met de klant doorneemt. Daarna wordt de uiteindelijke tekening overgebracht op speciaal papier (handgeschept in Lotharingen sedert de 16de eeuw) en correcties en details worden volledig uitgewerkt. Daarna komt de kleur: een mix van aquarel en gouache.
Zijn voorstelling van dieren zijn doorgaans zeer realistisch, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel in het wapen Finet. Hij maakte die tekening in opdracht van de Vlaamse Heraldische Raad waar hij sedert 2001 als tekenaar geaggregeerd is (zie Disputationes 3/2007 p. xxii).
De zeer eigen stijl van Laurent Granier maakt dat hij óf doorgaans zeer in de smaak valt en grote voorstanders heeft, óf dat men er zich er niet door aangesproken voelt. Een middenweg schijnt er niet te zijn. Eigenlijk is dat een groot compliment voor een kunstenaar. Het bewijst immers zijn individualiteit.
Het grote aantal fans blijkt uit zijn enorme output. Gedurende zijn carrière als heraldisch kunstenaar maakte hij tot nog toe meer dan vijfhonderd wapentekeningen, heraldische ex libris, ontwerpen voor etiketten van wijn, zegelstempels, droogstempels, zegelringen, enz.… Hij ontwierp zelfs de imaginaire familiewapens voor de film Les aristos van Charlotte de Turkheim (2006).
Naast zijn werk als tekenaar, doet hij ook heraldisch onderzoek op historische voorwerpen, in eerste instantie om ze proberen te identificeren. Soms helpt hij archeologen met heraldische fresco’s in dat opzicht, een techniek die hem zeer nauw aan het hart ligt. Hij bereidt ook een wetenschappelijke studie voor over een 15de-eeuws universeel wapenboek.
In 2001 werd hij door een vriend op de mogelijkheden van het internet gewezen. Eerst stond hij daar nogal sceptisch tegenover maar als snel heeft hij zijn mening moeten herzien. Zijn website wordt door ongeveer tweeduizend bezoekers per week bezocht en het geeft hem de mogelijkheid om zijn werk wereldkundig te maken. Letterlijk dan.
Zijn tekeningen verschenen in verschillende heraldische tijdschriften zoals Heraldicum Disputationes maar ook in Portugal, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland en uiteraard, het meest, in Frankrijk.

Laurent Granier is te bereiken op zijn thuisadres: rue Tavernier 3, F-69001 Lyon, Frankrijk of per e-mail at laurentgranier.com>. Zijn website is te bezichtigen op <www.laurentgranier.com>;